ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาสาสตร์ - คณิตศาสตร์
(ยกเว้นนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ และ โครงการความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์)

คำแนะนำการเลือกวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2

เข้าสู่ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
ระบบแจ้ง Email ของนักเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password  ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเยอรมัน)

ได้นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน จำนวน ๕ คน

เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion ในหัวข้อ "Let’s talk now - sustainable development" กับ H.E. Mr. Georg Schmidt   เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

(National Science and Technology Fair - NSTF 2020)

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ บูธสถานทูตเยอรมัน (German Pavilion)

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion มีดังนี้

. นางสาวพิชชาภา   สมิตสิริ      ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายจักริน คงใหม่               ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายพัทธดลย์   โรจน์รัชสมบัติ ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

    ๔. นายพชร   บุญผาติ              ชั้น ม.๕ห้อง   ๘๒๒

. นายไรวินทร์ วงศาขจรกิจ      ชั้น ม.๔ ห้อง ๘๓๕

ภาษาเยอรมัน 1

ภาษาเยอรมัน 5

ภาษาเยอรมัน 7ภาษาเยอรมัน 8