22. 08. 01
Last Updated: 01 August 2022
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 เมื่อประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
ผู้แทนนักเรียนนำสวดมนต์และกล่าวบทบูชาครู
จากนั้นนักเรียนนำพานดอกไม้ มอบแด่ประธานในพิธี
โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยังห้องเรียนทุกห้องเรียน
ครูที่ปรึกษาและนักเรียนในห้องเรียนประกอบพิธีไปพร้อมกัน
ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต