22. 08. 01
Last Updated: 01 August 2022
นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ.35) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

          นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ.35) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ. 35) โดย ผศ.ปรางทิพย์ นพรัมภา ประธานรุ่น พร้อมผู้แทนนักเรียนเก่า ต.อ. 35 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่ กองทุน ต.อ. 35 _ 50 ปี จำนวน 35,000 บาท ทุนการศึกษา “ครุทายาท” และ “อุดมศึกษา” จำนวน 370,000 บาท และเงินสนับสนุนค่าพระเกี้ยว จำนวน 45,600 บาท
โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 รับมอบ ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี และ อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต

281948464 3196645017321115 6016184833146835375 n