23. 09. 22
Last Updated: 24 September 2023

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.พิชญธิดา เกตุสกุล ชั้น 5 ห้อง 652 นักกีฬายิมนาสติกลีลา เข้าร่วมการแข่งขันรายการออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566
ณ Terminal 21 โคราช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
01