23. 09. 22
Last Updated: 25 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (35th IOI 2023) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 โดยมีสาธารณรัฐฮังการีเป็นประเทศเจ้าภาพ ได้แก่ นายภัครินทร์ ลีไตรรงค์ เตรียมอุดมรุ่น 83 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง