24. 03. 22
Last Updated: 22 March 2024
ร่างเอกสารเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงโรงอาหารหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
 

TU 20240320 annoudoc Page 1

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567