23. 09. 22
Last Updated: 22 September 2023

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
โดย ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เมื่อประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ผู้แทนนักเรียนนำสวดมนต์และกล่าวบทบูชาครู จากนั้นนักเรียนนำพานดอกไม้ มอบแด่ประธานและคุณครู
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบพิธีไหว้ครู เวลา 07.40 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบพิธีไหว้ครู เวลา 10.30 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบพิธีไหว้ครู เวลา 12.30 น.
 
ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต