22. 09. 06
Last Updated: 06 September 2022
พิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
 

          วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ภาพ : อาจารย์ปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี