23. 09. 24
Last Updated: 24 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมส่งกำลังใจให้ นางสาว วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ม.4 ห้อง 432

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมส่งกำลังใจให้ นางสาว วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ม.4 ห้อง 432 นักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2566
 
01

02