23. 09. 22
Last Updated: 24 September 2023

 

งานปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 ของเรา

 

 

งานปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 ของเรา ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ อาจมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้าง คณะทีมงานทุกคนขอน้อมรับไว้ ณ ที่นี้ค่ะ
วันงานจริงได้ ผ่านพ้นไปแล้วก็จริงแต่การแก้ไขจุดบกพร่องของวันงานที่ผ่านมาก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะ
ในวันงาน ภาพเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สนับสนุนกิจกรรม สปอนเซอร์ ผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน และ นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง และนักวิ่งที่พร้อมใจกันมากันมากมายทำให้เกิดวันดี ๆเช่นนี้ได้
ขอให้ภาพเล่าเรื่องแทนคำพูด หมื่น แสน ล้าน คำบรรยายนะคะ สนตอ. จะมุ่งมั่นสร้างกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ต่อๆไปค่ะ
ขอได้รับความขอบคุณอีกครั้งจากคณะกรรมการจัดงานปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 ทุกคน ไว้ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ