23. 09. 22
Last Updated: 22 September 2023

 

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่
นายปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง ชั้น ม.6 ห้อง 153
นายสุภณัท อุดมเพทายกุล ชั้น ม.5 ห้อง 642
นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ ชั้น ม.4 ห้อง 432
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
 
ผู้ควบคุมทีม : ครูสิรากร เผยขุนทด
 
 01