22. 12. 07
Last Updated: 07 December 2022
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

 

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีมีผู้แทนนักเรียนผู้แทนคณะสี ร่วมเดินขบวนและการแสดงเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์ กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

</p>