22. 08. 01
Last Updated: 01 August 2022
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
 

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566
ให้แก่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ในปี 2566
ขอขอบคุณ : ภาพ https://www.facebook.com/Geography.CMU