21. 08. 14
Last Updated: 02 September 2021

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 53
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยประเทศญี่ปุ่น
ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับ 2 เหรียญเงิน ดังนี้


นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 81


นางสาวลิตา ตันติประภาส ชั้น ม.6 ห้อง 81


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-48668876473394

1

23Results