ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
 

std030367

 
 (17/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
 
   
std admission67v2
 
 
        -
 
 (06/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
060367 STDquota R2
 
 
 
 (04/03/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
quota2567
 
 
 
 (21/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 

210267in

 
 
 (12/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
 
 (02/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
การคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนานักเรียน ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2567 
 
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองขั้นที่ 2 (การสอบข้อเขียน)
และมีสิทธิ์เข้าการคัดกรองขั้นที่ 3 (การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ)
 
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้อง 223 ชั้น 3 ตึก 81 ปี โรงเรียนเตรีัยมอุดมศึกษา
 

eng26 02

 

eng26 03

 

eng26 04

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567