24. 05. 17
Last Updated: 17 May 2024

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ...ที่นี่

 

 6705 17 KPT