23. 09. 21
Last Updated: 21 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.นันท์นภัส ลำธารทอง

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.นันท์นภัส ลำธารทอง ชั้น ม.6 ห้อง 229 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา
20230523 sport