ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔

ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต

"ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา" มีครูผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่

อาจารย์สุดารัตน์ วิริยาธิปัตย์

อาจารย์พัฒนา สุทธิรอด

อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญรักษ์

อาจารย์นนทลี รัตนสิทธิ์

อาจารย์รัตน์สุณี สุขพณิชนันท์

อาจารย์วัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์

อาจารย์ชัชนี หวังทางมี

อาจารย์อารมณ์ จุลมณฑล

อาจารย์วไลพร ผังวิวัฒน์

อาจารย์จิดาภา ตันวิเชียร

มีองค์กรหลักของโรงเรียนเข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒ และถ่ายทอดสดทาง

You Tube Live ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


1


2
3
4
5
6
7
8

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ๑

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา