ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานในพิธี
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าตึกเรียน
หัวหน้างาน และคุณครูเข้าร่วมพิธี ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

S 24805394

q01q02q03q04q05q06q07q08

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา