ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

 

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีมีผู้แทนนักเรียนผู้แทนคณะสี ร่วมเดินขบวนและการแสดงเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์ กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

</p>