ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

          รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 และถ่ายทำคลิปรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ตอน พุธเช้าข่าวนักเรียน ผ่านช่องทาง OBEC Channel
มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี