ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

 

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 

               การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 07.30 – 11.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 12.30 – 15.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 07.30 – 12.30 น. โดยแบ่งการประชุมเป็นแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ปี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน) ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี) ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี
         การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารแนวทางการเปิดเรียน และให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณธรรม หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ของกรมควบคุมโรค

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต, ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี