ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
[การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565]
 

          พิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ภาพ : ครูรพีพร ภู่ภูษิต