ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแสดงความยินดีแก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช
 

       

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแสดงความยินดีแก่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นำคณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

ภาพ : ครูสฤษฎิ์ สุขาภิรมย์