ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Triam Udom Open House 2022

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เป็นประธานพิธีเปิดงาน 84 ปี นิทรรศการวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
จักรวาลแห่งการเรียนรู้ “Triam Udom Online Open House 2022 Interstellar Odyssey”
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนชมรม
การแนะนำแผนการเรียนต่างๆ นักเรียนได้แสดงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ
และความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา