ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
Triam Udom Open House 2022

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เป็นประธานพิธีเปิดงาน 84 ปี นิทรรศการวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
จักรวาลแห่งการเรียนรู้ “Triam Udom Online Open House 2022 Interstellar Odyssey”
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนชมรม
การแนะนำแผนการเรียนต่างๆ นักเรียนได้แสดงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ
และความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด