ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล
ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์
(ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
เจ้าคณะเขตปทุมวัน-ห้วยขวาง-วัฒนา (ธ)
กรรมการมหาเถรสมาคม
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา