ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
พิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียน โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : นายเซน นันทวิญญู