ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียน โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : นายเซน นันทวิญญู

 

 

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด