ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียน โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : นายเซน นันทวิญญู