ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
 

    วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นำคณะผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีองค์กรหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เข้าร่วมพิธี
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 อย่างเคร่งครัด