ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
 

    วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นำคณะผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีองค์กรหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เข้าร่วมพิธี
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา