ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดแจ้งวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.วรรณดี นาคสุขปาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้