ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดแจ้งวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.วรรณดี นาคสุขปาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้