ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
 
 

    ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

 

 

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด