ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
 
 

    ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้