ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
 
 

    ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา