ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาจาน จ.อุดรธานี
 
 

   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะครู เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบ้านนาจาน