ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ
โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคโควิด-19
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน


กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา