ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
 

std030367

 
 (17/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
 
   
std admission67v2
 
 
        -
 
 (06/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
060367 STDquota R2
 
 
 
 (04/03/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
quota2567
 
 
 
 (21/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 

210267in

 
 
 (12/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
 
 (02/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ
โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคโควิด-19
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน