ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ และการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน After Action Review ระยะที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review ระยะที่ 2
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์
การพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมี รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
และ อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

228885481 2972336506418635 8987562574112560109 n 1227461088 2972336509751968 2193650421926587747 n227508943 2972336693085283 3459494421865701661 n227043393 2972336789751940 6207080198520825403 n227200284 2972336606418625 3787462088304335349 n227294453 2972336579751961 8512851657342029201 n228263728 2972336723085280 3121231829481832569 n228856148 2972336746418611 8162493667103005135 n

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity