ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ และการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน After Action Review ระยะที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review ระยะที่ 2
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์
การพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมี รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
และ อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

228885481 2972336506418635 8987562574112560109 n 1227461088 2972336509751968 2193650421926587747 n227508943 2972336693085283 3459494421865701661 n227043393 2972336789751940 6207080198520825403 n227200284 2972336606418625 3787462088304335349 n227294453 2972336579751961 8512851657342029201 n228263728 2972336723085280 3121231829481832569 n228856148 2972336746418611 8162493667103005135 n