ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 Mr. David Ferrán Priestley
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประจำสถานทูตสเปน ณ ประเทศออสเตรเลีย และ และ Mr. Antonio Matarredona

 

 

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประจำสถานทูตสเปน ณ ประเทศไทย เข้าพบ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อขอบคุณที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสององค์กร ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และคณะครูสาขาภาษาสเปน ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง 22 ตึก 1