ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประจำสถานทูตสเปน ณ ประเทศไทย เข้าพบ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อขอบคุณที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสององค์กร

ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และคณะครูสาขาภาษาสเปน ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง 22 ตึก 1