ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (IMO 2022)

ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ (รุ่น 82 GM17)
2. นายทยากร  สุวานิช  ชั้น ม.4 ห้อง 947 (GM20)
3. นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
4. นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์    ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
5. นายศรัณยู   ทองจรัส ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)

 

284705731 7324459874290595 5264860450020025489 n

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด