ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเจษฎ์ธิดา เจษฎานนท์ และนางสาวรธิดา วันลาราษฎร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง 32 นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี          
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการแข่งขันสุนทรพจน์  จัดโดย สถาบันภาษาเกาหลีเซจง กรุงเทพฯ
โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศเกาหลี ช่วงเดือนตุลาคม 2565
ขอชื่นชมในความสามารถ และความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะ  292484772 804338050950117 1261300266515190269 n

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด