ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
ขอแสดงความยินดี
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเจษฎ์ธิดา เจษฎานนท์ และนางสาวรธิดา วันลาราษฎร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง 32 นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี          
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการแข่งขันสุนทรพจน์  จัดโดย สถาบันภาษาเกาหลีเซจง กรุงเทพฯ
โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศเกาหลี ช่วงเดือนตุลาคม 2565
ขอชื่นชมในความสามารถ และความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะ  292484772 804338050950117 1261300266515190269 n