ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขอร่วมแสดงความยินดีแก่


นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผู้แทนประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ (IPhO 2021)
ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โดย สาธารณรัฐลิทัวเนีย


รางวัลเหรียญเงิน
นายวรากร เดชาวรานุภาพ ม.5 ห้อง 935

รางวัลเหรียญทองแดง
นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก: https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

 

226354965 4188086561260793 7903093649520704477 nS 34865310S 34865313S 34865311