ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)
ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รางวัลเหรียญทอง
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125

และได้รับรางวัลพิเศษ
-รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
-รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
-รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญเงิน
นายกวิล เพชรปลูก ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายสรวิชญ์ สิทธิรัตนยืนยง ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายปกรณ์ ธีระศักดิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 78
    นายวริทธิ์นันท์ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.5 ห้อง 932

รางวัลเหรียญทองแดง
    นายภูริภัทร เพ็งคำปั้ง ชั้น ม.6 ห้อง 81

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://teso2021.mahidol.ac.thhttps://www.facebook.com/teso2021/

123456789