ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IBO CHALLENGE ครั้งที่ 32)

ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐโปรตุเกส

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
(IBO CHALLENGE ครั้งที่ 32) ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐโปรตุเกส


รางวัลเหรียญเงิน
นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.6 ห้อง 125


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

12

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด