ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
 

std030367

 
 (17/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
 
   
std admission67v2
 
 
        -
 
 (06/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
060367 STDquota R2
 
 
 
 (04/03/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
quota2567
 
 
 
 (21/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 

210267in

 
 
 (12/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
 
 (02/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

โครงงานดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวขอพร ธนาพงศธร ชั้น ม.5 ห้อง 432

ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่น โครงงานสาขาสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลชนิดชะเงาใบยาว เพื่อฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง”

และรางวัล popular vote โครงงานแห่งทศวรรษ
หัวข้อ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากนาโนเซลลูโลสเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย
ที่ปนเปื้อนโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรม”

กิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 13 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน และ 12 - 13 พฤษภาคม 2564
และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม STEP STEM alive! 2021 ASEAN Virtual Camp
โดย Science Centre Singapore ในวันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2564

ครูผู้ควบคุม : นายณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

s01s02s03s04s05s06s07