ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
 

std030367

 
 (17/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
 
   
std admission67v2
 
 
        -
 
 (06/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
060367 STDquota R2
 
 
 
 (04/03/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
quota2567
 
 
 
 (21/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 

210267in

 
 
 (12/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
 
 (02/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเยอรมัน)

ได้นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน จำนวน ๕ คน

เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion ในหัวข้อ "Let’s talk now - sustainable development" กับ H.E. Mr. Georg Schmidt   เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

(National Science and Technology Fair - NSTF 2020)

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ บูธสถานทูตเยอรมัน (German Pavilion)

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion มีดังนี้

. นางสาวพิชชาภา   สมิตสิริ      ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายจักริน คงใหม่               ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายพัทธดลย์   โรจน์รัชสมบัติ ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

    ๔. นายพชร   บุญผาติ              ชั้น ม.๕ห้อง   ๘๒๒

. นายไรวินทร์ วงศาขจรกิจ      ชั้น ม.๔ ห้อง ๘๓๕

ภาษาเยอรมัน 1

ภาษาเยอรมัน 5

ภาษาเยอรมัน 7ภาษาเยอรมัน 8