ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
Traim Udom Open House 2023 “The Magical Museum of Triam Udom พิพิธภัณฑ์มีชีวิต”

 

 

          วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Traim Udom Open House 2023 “The Magical Museum of Triam Udom พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานนักเรียนชมรม การแนะนำแผนการเรียนต่างๆ และความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเตรียม