ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
โครงการ Triam GROW
โดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

 

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) นำโดย นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2565-2566 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ และความสามารถหลากหลาย เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดโครงการ Triam GROW ขึ้น โดยกิจกรรมแรก คือ การเข้าใจตนเอง และวางแผนชีวิต (Designing Your Life) ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นักเรียนเก่า ต.อ.รุ่น 44-4)มาพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้น ม.4 เพื่อจุดประกายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิต ส่งเสริมการค้นหาทำความรู้จักตนเอง และวางแผนทิศทางอนาคต 

 

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด