ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โครงการ Triam GROW
โดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

 

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) นำโดย นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2565-2566 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ และความสามารถหลากหลาย เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดโครงการ Triam GROW ขึ้น โดยกิจกรรมแรก คือ การเข้าใจตนเอง และวางแผนชีวิต (Designing Your Life) ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นักเรียนเก่า ต.อ.รุ่น 44-4)มาพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้น ม.4 เพื่อจุดประกายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิต ส่งเสริมการค้นหาทำความรู้จักตนเอง และวางแผนทิศทางอนาคต