ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี
โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 

          การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี 
โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 
ตึก 60 ปี