ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ป้องกัน COVID-19
 

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ป้องกัน COVID-19
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับนักเรียน
ระหว่างอายุ 12-17 ปี ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการให้บริการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย