ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
และคณะครู เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์