ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
และคณะครู เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา