ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 53
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยประเทศญี่ปุ่น
ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับ 2 เหรียญเงิน ดังนี้


นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 81


นางสาวลิตา ตันติประภาส ชั้น ม.6 ห้อง 81


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-48668876473394

1

23Results

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด