ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน

เนื่องในโอกาส ได้รับการประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ
เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

457045