ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน

เนื่องในโอกาส ได้รับการประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ
เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

457045

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด