ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

ยิมนาสติกลีลากรุ๊ปชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ ชั้น ม.6 ห้อง 73
นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
(นักกีฬายิมนาสติกลีลากรุ๊ปทีมชาติไทย)

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทยิมนาสติกลีลากรุ๊ปชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12
ประเภทคะแนนรวม 2 ท่าชุด ณ ประเทศอุสเบกิสถาน
ในรายการ “The 12th Rhythmic Gymnastics Asian
Championships was held in Tashkent, Uzbekistan
from June 8 to 10, 2021” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564

g04g02g03

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด