21. 07. 25
Last Updated: 02 August 2022

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 62
ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสหพันธรัฐรัสเซีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2021)
ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญเงิน

                                                  1) นายนิธิศ     อัญชลีนุกูล        ชั้น ม.6 ห้อง 125        
                                                  2) นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์           ชั้น ม.5 ห้อง 935        
                                                  3) นายพร้อม   เกิดโภคทรัพย์     นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 81

เหรียญทองแดง
นายศรัณยู ทองจรัส ชั้น ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก :
https://web.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

2134